แม่ของแผ่นดิน

อบจ.อุตรดิตถ์ถวายราชสดุดีแม่ของแผ่นดิน

2019-08-13 21:58:41

อบจ.อุตรดิตถ์ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา


สุโขทัย สมศักดิ์เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

2019-08-02 01:29:47

สุโขทัย สมศักดิ์เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน


ศรีสะเกษ ทหาร กอ.รมน.มอบธงกองทุนแม่ของแผ่นดิน รับรองครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้ชาวบ้านละลาย ชายแดนเขมร 160 ครัวเรือนไม่มียุ่งเกี่ยวกับยา

2019-05-31 19:57:33

ศรีสะเกษ ทหาร กอ.รมน.มอบธงกองทุนแม่ของแผ่นดินรับรองครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้ชาวบ้านละลายชายแดนเขมร 160 ครัวเรือนไม่มียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (ชมคลิป)