สำนักงานพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์แจงผลิตภัณฑ์โอท้อปที่ผ่านการคัดสรร 159 รายการจาก160

2019-08-13 21:57:15

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์แจงผลิตภัณฑ์โอท้อปที่ผ่านการคัดสรร 159 รายการจาก160


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมจัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562

2019-08-06 19:48:42

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมจัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562


สำนักงานพัฒนาชุมชนลานกระบือ จัดโครงการสร้างต้นกล้ารักษาต่อยอดภูมิปัญญา ข้าวนาโยน ทรัพยากร การท่องเที่ยว นวัตวิถี ลานกระบือ กำแพงเพชร

2019-07-08 19:22:54

สำนักงานพัฒนาชุมชนลานกระบือ จัดโครงการสร้างต้นกล้ารักษาต่อยอดภูมิปัญญา ข้าวนาโยน ทรัพยากร การท่องเที่ยว นวัตวิถี ลานกระบือ กำแพงเพชร