จัดพิธีถวายราชสดุดี

อบจ.อุตรดิตถ์ถวายราชสดุดีแม่ของแผ่นดิน

2019-08-13 21:58:41

อบจ.อุตรดิตถ์ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา