จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์มอบบ้านในโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ อำเภอตรอนและอำเภอพิชัย

2019-08-15 16:51:11

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์มอบบ้านในโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ อำเภอตรอนและอำเภอพิชัย


คณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ สตรีอุตรดิตถ์รวมพลัง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

2019-08-14 17:46:51

คณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ สตรีอุตรดิตถ์รวมพลัง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์แจงผลิตภัณฑ์โอท้อปที่ผ่านการคัดสรร 159 รายการจาก160

2019-08-13 21:57:15

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์แจงผลิตภัณฑ์โอท้อปที่ผ่านการคัดสรร 159 รายการจาก160


จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบ 127 ปี

2019-08-10 13:58:26

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบ 127 ปี


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมจัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562

2019-08-06 19:48:42

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมจัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2019-08-01 20:23:46

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2019-07-28 23:55:43

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์จับยาบ้าล็อตใหญ่เกือบล้านเม็ดในพื้นที่อุตรดิตถ์

2019-07-24 21:23:16

ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์จับยาบ้าล็อตใหญ่เกือบล้านเม็ดในพื้นที่อุตรดิตถ์


จังหวัดอุตรดิตถ์จัด กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาคลองโพ

2019-07-20 13:17:36

จังหวัดอุตรดิตถ์จัด กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาคลองโพ


สำนักงานพาณฺชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยคาราวานสับปะรดห้วยมุ่น ผลไม้เด่นจังหวัดอุตรดิตถ์

2019-07-19 13:41:55

สำนักงานพาณฺชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยคาราวานสับปะรดห้วยมุ่น ผลไม้เด่นจังหวัดอุตรดิตถ์


อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำพิธีบรรจุอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก ไว้ที่สถูปด้านหลังอนุสาวรีย์พระยาพิชัย

2019-07-12 13:22:50

อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำพิธีบรรจุอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก ไว้ที่สถูปด้านหลังอนุสาวรีย์พระยาพิชัย


อุตรดิตถ์เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการ

2019-06-24 19:21:49

จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการ


ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นำสื่อท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดฤดูกาลผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพบสื่อ”

2019-06-15 21:58:01

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นำสื่อท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดฤดูกาลผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯพบสื่อ”


วัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม ทุ่งยั้ง เมืองลับแลจัดงานสืบสานประเพณี สลากภัตทาน

2019-06-09 16:43:56

วัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จัดงานสืบสานประเพณี สลากภัตทาน


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

2019-06-04 10:38:47

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี