แล้งหนัก!!ชาวบ้านทำพิธีขอขมาผีปู่ตาและเสี่ยงทายไม้สั้นไม้ยาวขอฝนตามความเชื่อโบราณ

Publish 2019-08-20 09:50:44


แล้งหนัก ชาวบ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ร่วมกันทำพิธีขอขมา เลี้ยงผีปู่ตา และเสี่ยงทายไม้สั้นไม้ยาวขอฝน ตามความเชื่อโบราณ หากเกิดปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้าน ได้สืบทอดกันมา จนถึงทุกวันนี้ เพื่อให้ฝนตกให้ต้องตามฤดูกาล

 

 

 

 

 

 

 

แล้งหนัก!!ชาวบ้านทำพิธีขอขมาผีปู่ตาและเสี่ยงทายไม้สั้นไม้ยาวขอฝนตามความเชื่อโบราณ


ที่ สวนสาธารณะดอนปู่ตา บ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน นายเชิดเกียรติ บุญทศ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระจาย หมู่ที่ 13 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นำผู้สูงอายุ และชาวบ้าน ร่วมกันทำพิธีขอขมา ผีปู่ตา และเสี่ยงทายไม้สั้นไม้ยาวขอฝน ตามความเชื่อโบราณ ที่ชาวบ้านได้สืบทอดกันมา จนถึงทุกวันนี้ เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล หากชาวบ้าน ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านขาดแคลนน้ำทำนา ต้องทำพิธีขอขมาเลี้ยงผีปู่ตาและเสี่ยงทายไม้สั้นไม้ยาวขอฝน ที่ดอนปู่ตาประจำหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แล้งหนัก!!ชาวบ้านทำพิธีขอขมาผีปู่ตาและเสี่ยงทายไม้สั้นไม้ยาวขอฝนตามความเชื่อโบราณ


นายเชิดเกียรติ บุญทศ ผู้ใหญ่บ้านกระจาย กล่าวว่า ซึ่งในขณะนี้ ชาวบ้านภายในหมู่บ้าน ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่าน ก็แห้งขอดลง ส่งผลทำให้ต้นข้าวขาดที่กำลังเจริญเติบโตต้องขาดน้ำ หยุดการเจริญเติบโต บางแห่งต้นข้าวเริ่มทยอยแห้งตาย เพราะขาดน้ำ ดั้งนั้น ชาวบ้านจึงได้ออกมาร่วมกันทำพิธีขอขมาเลี้ยงผีปู่ตา และเสี่ยงทายไม้สั้นไม้ยาวขอให้ฝน ตามความเชื่อโบราณ ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว ไพรทูล บุญมา ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว ทีนิวส์ จ.ยโสธร