อำเภอปายจัดซ้อมแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Publish 2019-08-20 07:55:36


อำเภอปายจัดซ้อมแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอปาย และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปาย โดยสำนักงานเทศบาลตำบลปาย  

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ และกำลังพล ในการแจ้งเตือนภัย การอพยพประชาชน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการบริหารจัดการศูนย์พักพิง และลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยให้แกชุมชน และสถานศึกษา โดยชุมชนและสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดภัย อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหน่วยงานราชการและชุมชนเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อม จำนวน 22 แห่ง และผู้ประกอบการรีสอร์ท เกทส์เฮ้าส์ ในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 500 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ / ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดแม่ฮ่องสอน